klein3 

Seinpôlle.

 

 Opening watersportseizoen afgelast.

1,2 én 3 mei  2020 viert Grou de

Opening van het Watersportseizoen

 

                                         Skûtsje wike 10 juli t/m 19 juli 2020

 

 

Verenigingen in Grou:

Stichting Grou Aktief verzorgt, met inzet van vele vrijwilligers verschillende activiteiten o.a.:

Fietspontjesroute 8 van Grou, opening Watersportseizoen enz. Meer informatie op de website van: grouaktief.nl.

Pleatslik Belang Grou is een vereniging met zo’n 900 leden, die al meer dan 30 jaar opkomt voor de belangen van Grou en de Grousters. Meer informatie op de website van: pggrou.nl.

De FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) is een vereniging die als doel het organiseren van dorpsaktiviteiten voor de inwoners van Grou heeft. Meer informatie op de website van: fffgrou.nl

Welkom in Grou. Wat wil je doen? Informatiepunt Grou. Meer informatie op de website: grou.nl 

 

 

 

 

Seinpôlle: Een woning huren of verhuren of kopen of verkopen.

 

 

 

Voor vragen / opmerkingen, over deze website of adverteren, stuur een email naar info1 (at) wetterkant..

*

 

 

 

 

 

Hoewel de inhoud van de website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Wetterkant / Seinpôlle niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Wetterkant / Seinpôlle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, welke op enige wijze voorvloeit uit het gebruik van deze website. Wij willen er dan ook nadrukkelijk op wijzen dat de website ten doel heeft om mensen informatie en nieuws te geven.